Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε

Λογότυπο

Νοσήματα εσωτερικής παθολογίας

Θεραπεία νοσημάτων εσωτερικής παθολογίας (αναιμίες, θυρεοειδοπάθειες, νοσήματα αναπνευστικού, κυκλοφορικού, πεπτικού, μυοσκελετικού, νεφρών και ουρογεννητικού, καθώς και εμπύρετα νοσήματα και λοιμώξεις) καθώς και των συνήθων νευρολογικών και ψυχικών διαταραχών

Σακχαρώδης διαβήτης

Πρόληψη και θεραπεία όλων των τύπων του σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του (νεφροπάθεια, νευροπάθεια, αγγειοπάθεια κλπ)

Ινσουλινοθεραπεία

Εμπειρία στα σύγχρονα σχήματα ινσουλινοθεραπείας, αντλίες ινσουλίνης και καταγραφή σακχάρου.

Αρτηριακή Υπέρταση

Διάγνωση και αντιμετώπιση αρτηριακής υπέρτασης (ιδιοπαθούς και δευτεροπαθούς) και των επιπλοκών της.

Υπερλιπιδαιμίες

Διαιτητική και φαρμακευτική αντιμετώπιση όλων των τύπων των υπερλιπιδαιμίων.


Μεγέθυνση +/-
Αντίθεση